Algemene voorwaarden digitale producten Innovating Dreams

 

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.nataliedreams.com.  Het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webShop van innovatingdreams houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.nataliedreams.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Na een succesvolle betaling krijgt u direct toegang tot de bestelling. Via de download link  kunt u het aangekochte product downloaden. 

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met innovating Dreams. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op innovatingdreams beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. 

Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij innovatingdreams.

 

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van innovatingdreams.
U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 innovatingdreams. garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 innovatingdreams is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan innovatingdreams.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van innovatingdreams berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads aan te passen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van innovatingdreams geldt geen recht van retour. Alle verkopen zijn definitief na betaling. Terugbetaling is niet mogelijk. Omdat alle digitale producten direct na aankoop worden geleverd als digitale download, is het onmogelijk voor u om een digitaal product te retourneren voor een terugbetaling. 

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door innovatingdreams vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Bij geschillen tussen partijen zullen deze bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met mij opnemen:

info@nataliedreams.com

 

Algemene Voorwaarden Innovating Dreams versie februari 2021.

copyright 2020| Natalie Dreams|